Pensiynau'r wladwriaeth

Mae yna ddwy ran i bensiwn y Wladwriaeth:

Pensiwn Sylfaenol y Wladwriaeth

Gan gymryd eich bod wedi gwneud cyfraniadau Yswiriant Gwladol llawn, tua £440 y mis yw Pensiwn Sylfaenol y Wladwriaeth ar hyn o bryd ar gyfer rhywun sengl, ac ychydig yn llai na £710 y mis ydyw ar gyfer pâr priod. Mae hyn yn golygu, os ydych chi'n ennill £20,000 nawr, yna £1,670 yw'ch incwm misol cyn didynnu treth ac Yswiriant Gwladol, felly dim ond rhyw 25% o'ch incwm presennol fydd eich Pensiwn Sylfaenol y Wladwriaeth. Efallai fod gennych chi hawl hefyd i fuddion ychwanegol trwy Ail Bensiwn y Wladwriaeth.

Ail Bensiwn y Wladwriaeth

Mae hwn ar hyn o bryd yn darparu buddion ar dair lefel, ar sail eich enillion. Ond mae newidiadau a ddechreuodd ym mis Ebrill 2009 yn golygu y daw Ail Bensiwn y Wladwriaeth, yn y diwedd, yn swm penodedig yn lle bod yn gysylltiedig ag enillion. Mae'r pensiynau hyn yn daladwy o Oedran Pensiwn y Wladwriaeth ymlaen ac nid ydynt wedi'u cynnwys yn y Lwfans Oes.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â phensiynau'r Wladwriaeth, ewch i wefan Direct.gov.

Gallwch chi ddefnyddio cyfrifiannell Oedran Pensiwn y Wladwriaeth i ddarganfod beth yw'ch Oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Mae'r Cynllun wedi contractio allan o Ail Bensiwn y Wladwriaeth.