Sut y mae'r cynllun CARE yn gweithio

Mae'r cynllun CARE yn defnyddio'r fformiwla ganlynol i gyfrifo pensiwn:

Pensiwn = Aelodaeth x Cyfradd Croniadau x Cyflog Pensiynadwy

Ar hyn o bryd mae'r Cynllun Pensiwn yn defnyddio cyfanswm yr aelodaeth yn y cynllun a'i luosi â'r cyflog pensiynadwy ar ddiwedd y cyfnod aelodaeth er mwyn cyfrifo buddion ymddeol.

Yn y cynllun CARE, y cyflog pensiynadwy ar ddiwedd bob blwyddyn aelodaeth sy'n cael ei ddefnyddio i gyfrifo swm y pensiwn am y flwyddyn honno.  Bydd y swm hwnnw'n cael ei gynyddu (ailbrisio) bob blwyddyn yn unol â chwyddiant. Bydd y symiau pensiwn unigol hyn yn cael eu hadio at ei gilydd i greu'r cyfanswm sy'n daladwy o'r cynllun.

Efallai bydd y diagram hwn yn help i esbonio'r sefyllfa.