Cael gwybod mwy am eich opsiynau pensiwn

Dewiswch yr opsiwn sy'n iawn i chi ...

Rwy’n aelod gweithredol

Sy'n gweithio ar hyn o bryd ac yn talu i mewn i'r Cynllun Pensiwn

Rwy’n aelod gohiriedig

Sydd wedi rhoi'r gorau i dalu i mewn i'r Cynllun Pensiwn, ond nid wyf wedi ymddeol eto

Rwy’n bensiynwr

Sy'n cael pensiwn o'r Cynllun Pensiwn

Rwy’n ystyried ymuno

Rwyf yn cael fy nghofrestru yn awtomatig

Newyddion

Cadwch i fyny â holl newyddion diweddaraf islaw neu ewch i archif newyddion.

Cyhoeddi ar 14 Chw 2017

Cymru