Cronfa Bensiwn Powys

Cyngor Sir Powys sy’n rhedeg Cronfa Bensiwn Powys. Mae hyn yn golygu mai’r cyngor yw’r "awdurdod gweinyddu" yn Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL).

Cronfa Bensiwn Powys

Ewch i’n hadran ‘Cymorth’ i weld yr atebion i amrywiaeth o gwestiynau cyffredin.

Cymorth