Beth sy’n digwydd wedi i mi farw?

Pan fyddwch chi’n marw, mae’n bwysig i’r sawl sy’n gofalu am eich materion ddweud wrthym cyn gynted â phosibl. Yna, gallwn atal eich pensiwn a chyflwyno unrhyw bensiynau newydd sy’n ddyledus. Bydd hyn yn gymorth i ni sicrhau nad ydym yn gordalu unrhyw arian ac yna’n gorfod hawlio’r arian yn ôl.

Beth ddylai’r sawl sy’n gofalu am fy materion ei wneud?

Os digwydd i chi farw, bydd angen i’r sawl sy’n gofalu am eich materion gysylltu â ni a rhoi’r wybodaeth ganlynol i ni:

  • Eich enw, eich cyfeiriad a dyddiad eich marwolaeth

  • Eich cyfeirnod ar gyfer y gyflogres a’ch rhif Yswiriant Gwladol, a gellir dod o hyd i’r rhain ar slip cyflog diweddar neu ar eich P60

  • Enw a chyfeiriad eich perthynas agosaf

  • Enw a chyfeiriad y sawl sy’n gofalu am eich materion os nad yw’ch perthynas agosaf yn gwneud hynny

  • Dangos y dystysgrif farwolaeth  i ni

Gallwch hefyd ddefnyddio gwasanaeth "Dywedwch Wrthym Unwaith" y llywodraeth sy’n eich galluogi i ddweud wrth y rhan fwyaf o sefydliadau’r llywodraeth am farwolaeth, ar yr un pryd. Bydd y Cofrestrydd yn rhoi manylion hyn i chi. Gallwch wylio fideo yn esbonio sut y mae’r gwasanaeth hwn yn gweithio, yma.

Methu â dod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn? Mae ein tîm wrth law ar bob adeg.

Cysylltwch â ni