Mae eich pensiwn yn ddiogel

Crëwyd eich cynllun pensiwn trwy statud a chaiff ei gefnogi gan y Llywodraeth. Mae hyn yn golygu bod eich pensiwn wedi’i ddiogelu a’i warantu’n dda.

Nid yw’r newidiadau yn y farchnad buddsoddiadau yn effeithio ar ein gallu i dalu pensiynau. Felly gallwch fod yn dawel eich meddwl, gan wybod bod eich pensiwn yn ddiogel.

Am ragor o wybodaeth am eich pensiwn CPLlL ar ôl i chi ymddeol, dilynwch y dolenni isod.

Darganfyddwch sut yr ydym yn cadw mewn cysylltiad.

Archwilio